Ga naar hoofdinhoud

Welkom bij Rotary Club Herentals
Een service club die door middel van onderlinge vriendschap en verbondenheid, sociale hulpvaardigheid als voornaamste doel nastreeft

Welkomstwoord Marc Lenaerts, voorzitter 2022-2023

Marc Lenaerts
Voorzitter

Aan iedereen of u alleen , 

Het voorwoord van uw nieuwe voorzitter komt eraan . 
Het hoeft niet altijd snel , het mag soms ook wat trager gaan .
 
Als voorzitter van Rotary mag ik weer eens van voor gaan staan . 
Dit is niet de eerste keer, dit heb ik 10 jaar geleden ook al gedaan . 

Het was zo een fantastisch jaar , dat ze dachten , die is voor de club onvervangbaar. 

Maar het gaat hier niet over mij alleen , maar wat ik kan betekenen voor de mensen om mij heen. 

Als Rotarier wil je al het goede , met een lokaal project voor je dorp waar je meestal al een tijdje op broedde . 

Maar ook internationaal hebben we iets in onze portfolio  , we proberen zelfs iets uit de wereld te roeien zoals de vreselijke ziekte polio.  

We zijn een vriendenclub met ieder zijn classificatie , 
De ene is dokter , advocaat of consultant  , de andere zeker ‘nie’. 

Het ene lid houd van opera , het andere lid gaat 4 dagen naar Graspop …. “Voor velen ,…wa is da… ?”

U ziet we hebben leden van alle slag , maar we hebben er nieuwe nodig want de ouderdom houdt kort dag. 

Is Rotary iets voor u ? Mischien wel , misschien niet . 

Maar om het met de woorden van AC/DC te zeggen , 
“For those abouth to Rotary , …we salute… you… “

Marc Lenaerts
Voorzitter Rotary Club Herentals 2022-2023

Overlijden Bart Hellings

Met droefheid melden we het overlijden van één van onze leden, dhr. Bart Hellings, echtgenoot van Lieve Swyzen, papa van Heleen, Astrid en Hendrik.

De afscheidsviering vindt plaats op zaterdag 18 januari 2020 om 11 uur in de Sint-Bavokerk, Ring 9 te 2200 Noorderwijk.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10 uur.Correspondentieadres:
Familie Bart Hellings - p/a Uitvaartzorg Michael Deleu - Lange Lozanastraat 237 - 2018 Antwerpen
Digitaal condoleren via www.michaeldeleu.be

Welkomstwoord Guido Nicolaï, voorzitter 2019-2020

Guido Nicolaï
Voorzitter

Beste lezer, beste lezeres,

Je engageren om een jaar voorzitter te zijn van een Rotaryclub, is geen eenvoudige opdracht. De club rekent op jou. Maar een voorzitter zonder club is een roepende in de woestijn. Het is dus een wisselwerking waarbij het er op aan komt samen je schouders te zetten onder het clubleven: de voorzitter inspireert, de club gaat mee in dat engagement.

Rotary is een serviceclub, wat betekent dat ze de opdracht heeft te wortelen in de gemeenschap, niet alleen lokaal maar ook internationaal, zelfs wereldwijd.

En dat doen we. De voorbije jaren hebben we diverse lokale initiatieven een financieel duwtje gegeven, hebben we het Olivia fonds gesteund en zijn we dank zij één van onze leden ook internationaal actief bij de wereldwijde Rotary actie end polio now.

Maar we willen meer. We willen een relevante serviceclub worden in de regio die – ook samen met andere Rotaryclubs – het ideaal van onze organisatie waar maakt: onvoorwaardelijke vriendschap creëren en samen gaan voor een betere wereld. Of zoals het op de website van Rotary International staat:

Rotary is waar buren, vrienden en probleemoplossers ideeën delen, zich aansluiten bij leiders en actie ondernemen om blijvende verandering te creëren.

Hiervoor zijn er wereldwijd zes thema’s gekozen:

  • bevorderen van vrede
  • ziekten bestrijden, waaronder het uitroeien van polio
  • zorgen voor zuiver water
  • zorg voor moeders en kinderen
  • onderwijs steunen
  • steun aan groeiende lokale economieën

Veel werk dus voor een betere wereld, ook vlak bij. Rotary Herentals is een geëngageerde club die ook hier deze initiatieven onderschrijft en probeert waar te maken.

Zin om er bij te komen?

Guido Nicolaï
Voorzitter Rotary Club Herentals 2019-2020

Welkomstwoord Domien De Lelie, voorzitter 2018-2019

Domien De Lelie
Voorzitter

Toen ik werd gevraagd om de nieuwe voorzitter te worden van onze club zonk de moed mij letterlijk in de schoenen. Wat kan je in hemelsnaam nog doen en verbeteren na het super jaar van de vorige voorzitter Marcel.

Maar toen mocht ik ervaren welke dynamiek en vriendschap er in onze club is, en kreeg ik onmiddellijk steun en goede raad uit verschillende hoeken, en de mededeling telkens opnieuw dat zo’n rotaryjaar mede wordt gedragen door iedereen in de club. Dat werd bijzonder geapprecieerd.

Het bewijst dat onze club all inclusive is. Mensen met verschillende achtergronden en karakters samen brengen tot een hechte groep, en dat is dan ook het thema dat ik heb gekozen voor mijn jaar, all inclusive.

Rotary staat voor solidariteit, dienst aan de gemeenschap, verankering ook met de gemeenschap, benaderbaar voor iedereen, all inclusive.

Rotary staat ook voor het delen van onze kennis en vaardigheden, waar we best trots op mogen zijn, met iedereen, all inclusive.

In ieder geval, ik hoop dat we er samen een gezellig jaar van kunnen maken, en voor de geïnteresseerden, wees welkom en aarzel niet om ons eens op te zoeken.

Be inspired is het thema van Rotary International dit jaar, en dat proberen we te zijn voor iedereen !

Domien De Lelie
Voorzitter Rotary Club Herentals 2018-2019

Welkomstwoord Marcel Wauters, voorzitter 2017-2018

Marcel Wauters
Voorzitter

Beste lezer,

Ik kan me mijn eerste dag bij Rotary nog altijd levendig herinneren. Het was op een prachtige lentedag in de Paasvakantie. Voor ik vertrok vroeg ik aan mijn vrouw Edith: ‘Zou dit nu wel iets voor mij zijn? Deel uitmaken van een elitair groepje veelal oudere mannen met sterke karakters?‘. ‘Wees niet zo vooringenomen Marcel' wees ze mij terecht en ik vertrok richting ‘Het Ganzennest’.

Het moet gezegd: Het onthaal was hartelijk. Iedereen stelde zich vriendelijk voor. Ik kreeg een plaatsje in het midden van de tafel recht tegenover de voorzitter. Er hing een heel gezellige en ongedwongen sfeer.

Rotary versus mijn vooringenomenheid: 1-0.

Ik verwachtte hoogdravende verhalen te horen over professionele verwezenlijkingen of persoonlijke successen. Niets van dat. De persoon links van mij sprak liefdevol en met kennis van zaken over zijn bijen. De persoon rechts van mij sprak met dezelfde passie over de druiven op zijn eigen wijngaard. En de goedlachse voorzitter voor me had er plezier in dat wij konden genieten van een heerlijk lentezonnetje, terwijl zijn vrouw op vakantie in Turkije naar verluid een paraplu nodig had.

Rotary versus mijn vooringenomenheid: 2-0.

Die eerste indruk vergeet ik nooit meer, en mijn vooringenomenheid heb ik snel opgeborgen. Uiteindelijk kwam ik die avond heel enthousiast terug thuis en vertelde ik mijn vrouw dat dit misschien toch wel iets voor mij zou kunnen zijn...

Is Rotary dan alleen maar gezellig samen een pintje drinken?

Sommige vergaderingen zijn inderdaad niet meer dan dat. Gezellig ideeën uitwisselen, anderen om hun expertise vragen of proberen oplossingen te vinden voor de kleine en grote problemen.

Maar vergis u niet. We zijn in de eerste plaats een serviceclub. Dat betekent dat we ons met z'n allen belangeloos inzetten voor anderen die het moeilijk hebben. En geloof me, een fundraising event tot een goed einde brengen om met de opbrengst mensen gelukkig te maken, dat geeft écht wel voldoening.

De titel bovenaan heet u welkom. Dat geldt niet alleen voor deze website.

Ik nodig u graag uit op één van onze spreekbeurten of vergaderingen.

Maar wees gewaarschuwd.

Voor u het weet wordt u voorzitter van deze schitterende club.

Marcel Wauters
Voorzitter Rotary Club Herentals 2017-2018

Welkomstwoord Dirk Bierten, voorzitter 2016-2017

Dirk Bierten

Beste lezer,

Fijn dat u interesse toont in onze club. Lees zeker verder en ontdek de waarden waarvoor we staan.

Misschien mogen we u dan verwelkomen op één van onze vele activiteiten?

Rotary Club Herentals zal in 2016-2017 werken rond het thema ‘vrienden onder elkaar’. We bundelen onze kennis en ervaringen en organiseren kleine en grote benefietprojecten. De rode draad doorheen onze werking blijft de financiële steun aan lokale initiatieven of bij humanitaire rampen. We hebben oog voor diegenen die het nodig hebben binnen onze samenleving.

De grote diversiteit binnen onze leden is een meerwaarde voor de club. We investeren in een goede samenwerking door de vriendschapsbanden te onderhouden.

U merkt het, ... Rotary Club Herentals bruist van energie.

Zo zetten we nu reeds onze jaarlijkse wijnbeurs in de kijker: deze gaat door op 19 en 20 november 2016.

Om ook jonge mensen kansen te geven om aan te sluiten bij onze club zullen de statutaire vergaderingen slechts 2 keer per maand georganiseerd worden.

Prikkelt het ook bij u om lid te worden? Zeker niet twijfelen! U bent van harte welkom.

Namens Rotary Herentals,

Dirk Bierten
Voorzitter Rotary Club Herentals 2016-2017

Welkomstwoord Wim Liekens, voorzitter 2015-2016

Wim Liekens

Beste lezer,

Onze vereniging bruist van energie en vriendschap zonder het etiket 'old fashion' of 'elitair' te dragen.

Onze leden vertegenwoordigen een groot deel van de beroepscategorieën binnen de huidige maatschappij. Het delen van kennis en ervaring biedt een extra meerwaarde en is tevens een aantrekkingskracht voor nieuwe leden. Deze enorme verscheidenheid van kennis en ervaringen biedt ons ook de mogelijkheid om mensen in nood te helpen.

Dit kan door financiële steun te verlenen aan globale projecten (bvb. in de strijd tegen Polio), het schenken van ‘Chelterboxen’ bij humanitaire rampen of het ondersteunen van lokale initiatieven binnen onze gemeenschap.

Gedragen door een echte en hechte vriendschapsband, organiseren we kleine en grote benefietprojecten zoals onze jaarlijkse wijnbeurs.

Geen inspanning is ons te veel en telkens weer zijn we fier de opbrengsten gul en integraal te kunnen delen aan diegenen die het nodig hebben binnen onze samenleving.

Dynamisch, steeds verjongend en vernieuwend is Rotary Herentals veel meer dan U denkt.

We willen bruggen bouwen tussen mensen, en dat DOEN we ook.

Met vriendelijke groeten en hopelijk tot gauw , U bent altijd van harte welkom!

Namens Rotary Herentals,

Wim Liekens
Voorzitter Rotary Club Herentals 2015-2016

Welkomstwoord Luc Van Ballaer, voorzitter 2014-2015

Luc Van Ballaer

Rotary Club Herentals wil bruggen slaan tussen mensen.

Op onze bijeenkomsten streven we er steeds naar om elke aanwezige nieuwe waarden aan te reiken op emotioneel, cultureel, intellectueel, sociaal of maatschappelijk vlak. En we wensen dat iedereen, naar eigen vermogen, deze waarden probeert te vertalen binnen het sociale engagement van de club.

Met onze leden en sympathisanten, organiseren we kleine en grote benefietprojecten. Geen inspanning is te veel voor onze leden en telkens weer zijn we fier de opbrengsten gul en integraal te kunnen delen aan diegenen die het nodig hebben in onze samenleving.

Gedragen door een hechte vriendschapsband, voegt onze club op deze unieke manier een noodzakelijke dimensie toe aan deze samenleving. En deze dimensie is nog steeds mijn belangrijkste inspiratie- en motivatiebron.

Dynamisch, steeds verjongend en vernieuwend: Rotary is veel meer dan dat U denkt.

Ik nodig U dan ook graag uit om deze sfeer en ons enthousiasme te komen proeven tijdens één van onze evenementen!

We willen bruggen slaan tussen mensen, en we DOEN het ook.

Met vriendelijke groeten en hopelijk tot gauw, U bent van harte welkom!

Luc Van Ballaer
Voorzitter Rotary Club Herentals 2014-2015

KERMISBEZOEK personen met een handicap

Rotarische tuinen

familiedag

Bloesemroute

Rotary steunt privé-initiatief opvang 14 gevluchte Oekraïners

Theo Francken

Theo Francken was de laatste 4 jaar staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging in de federale regering Michel I.
Thema: Europese Migratiecrisis in internationaal perspectief & het Marrakeshpact

Meer info

Zonale Interclubvergadering

Meer info

Stan Van Samang

Meer info

Bezoek aan RC Lewes